ZBÓR BOŻY , OBLUBIENICA

Księga Pieśni, określa święty zbór Boży, mianem pięknej oblubienicy, podziwianej i upragnionej dla oblubieńca wręcz zakochanego w jej piknie i przejawach czułości Pieśń 4:8-12, 5:1. W czasach Izraela i proroków, Bóg, cały naród nazywa ludem swoim Eze 34:30 „poznają, że Ja, Jahwe, ich Bóg, jestem z nimi, one zaś są moim ludem, Domem Izraela - wyrocznia Pana, Jahwe. Wy tedy, owce moje, owce mojego pastwiska, ludźmi jesteście, Ja jestem waszym Bogiem - wyrocznia Pana, Jahwe.“

Cały lud, nazwany też jest Bożym zgromadzeniem 2 Moj 12:3. Cały naród miał być tą piękną oblubienicą, pięknie przyodzianą, przystrojoną, oczekującą swego oblubieńca. Trafnie uwypukla to księga Jer 2:32 „Czy dziewica może zapomnieć o swoich ozdobach, oblubienica o swych przepaskach na piersi? A jednak mój lud zapomniał o mnie.“ Oto oblubienica, lud Boży, zapomina o Bogu swoim mimo że ich posiadł na prawach małżonka Jer 3:14, Jer 31:32[Gd]. Oblubienica, małżonka, nie powinna zapominać o mężu swoim. Powinna go szanować, uznawać jego zwierzchnictwo, działać dla dobra domu. To, że zbór Boży to cały lud Boży, potwierdza również Iza 49:16-18, „Wszyscy oni zostali zebrani, przyszli do ciebie, przywdziejesz ich wszystkich jak ozdoby i przepaszesz się nimi jak oblubienica.Dowiadujemy się tu, że cały lud, jest jak ozdoby dla oblubienicy, dla Izraela, którymi ona się przyozdobi i przyodzieje. Powinna się przyodziać w to co najpiękniejsze Iza 61:10, Obj19:7-9. Izrael jako naród był oblubienicą Boga, kiedy nie byli mu wierni, karał ich i pozwolił poprowadzić do niewoli Jer 25:10. W Joela 2:16 czytamy o starcach, dzieciach i całej reszcie społeczeństwa, więc oblubienica przedstawia cały Izrael, cały lud Boży włącznie ze starcami i dziećmi. W Jer 3:12 czytamy; „Powróćże niewierna, Izraelu,a w Zach 8:8 czytamy; „ Sprowadzę ich i mieszkać będą w Jeruzalem. I będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem, wiernym i sprawiedliwym.“Bóg Izraela i Jerozolimę nazywa ludem swoim. Podobne słowa czytamy w Obj 21:9,10, tylko tu, Jerozolima nazwana jest oblubienicą, małżonką Baranka. Te i wiele innych dowodów przemawia za tym, że to cały lud jest świętym zborem Bożym, oblubienicą Baranka i nie ma żadnych podstaw, aby tylko pewną grupę określać mianem oblubienicy.

Ten lud, ta oblubienica, jest obrazem i cieniem na przyszłość, przedstawia przyszły lud Boży Kol 2:17. Ten nowy lud rozpoczął swą działalność wraz z przyjściem Jezusa jako oblubieńca, który zaczął zbierać wokół siebie apostołów i uczniów mających stanowić oblubienicę. Potwierdza to Jan Chrzciciel, który mówi;"Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcemJan 3:29. Jan siebie nazywa przyjacielem oblubieńca, a tworzący się zbór, oblubienicą. Podobnie mówi apostoł Paweł, Efe 5:23-26. Chrystus jest tu przedstawiony jako głowa, jak mąż w rodzinie będący głową dla swej żony, gdzie cały zbór, czyli małżonka, oblubienica, podlega władzy głowy, czyli Chrystusa Kol 1:18, Kol 2:19. Mamy jednego wodza któremu podlegamy i za którym mamy podążać Mat 23:10, Efe 1:22,23. Nasze ciała są członkami Chrystusa, jego ciała, oblubienicy, stanowiąc duchową jedność 1 Kor 6:15, Kol 3:15. Jak małżonka z mężem stanowimy jedną całość, tak oblubieniec z oblubienicą. W 1Kor 11:3 Paweł pisze o każdym mężczyźnie którego głową jest Chrystus, nie mówi tu o grupach mężczyzn, lecz o wszystkich mężczyznach wiary, więc nie może być żadnych podziałów na klasy i kasty, a potwierdza to Jezus mówiąc że wszyscy jesteśmy braćmi Mat 23:8. Skoro nie ma podziału na klasy, znaczy to że wszyscy mamy jedną nadzieję Efe 4:4-6. Chrystus jest jeden, a więc i chleb jest jeden a my wszyscy spożywamy ten jeden chleb. Czy to Żydzi, czy to Grecy, mówi Paweł, wszyscy w jednym duchu, stanowimy jedno ciało z Jezusem Chrystusem jako oblubienica i małżonka Baranka 1 Kor 12:12,13. W swoim liście do Koryntian, apostoł Paweł pisze; „Jestem o was zazdrosny Bożą zazdrością“. Zaślubiłem was bowiem z jednym Mężem i pragnę was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę,2 Kor 11:2. To Koryntianie mieli być tą czystą dziewicą, oblubienicą pięknie przystrojoną dla naszego Króla Ps 45:9,13,14. Nadchodzą zaślubiny Baranka, czyli wtóre przyjście jego do zboru Bożego, a małżonka jego się przygotowuje, przystraja się w to co piękne, w szaty i klejnoty, błyszczy prawością i sprawiedliwością, miłością i miłosierdziem Gal 5:22-24. Oblubienica musi też być oczyszczona z wszelkich fałszywych nauk i ludzkich dogmatów, zakłada nowe szaty prawości Bożej które Bóg przygotował dla niej. Swoje nauczanie opiera na czystych naukach Jezusa Chrystusa, czyli na prawie Chrystusowym Gal 6:2, oraz na naukach apostolskich 1 Kor 4:17, 1 Kor 11:1,2. Oblubienica Baranka nazywana jest inaczej Nową Jerozolimą, zstępującą od Boga z nieba, a więc zaistnieje z woli Boga w dniach ostatnich, gdy Bóg zacznie czynić to co nowe Obj 21:2,3,5,9,10. Do tej nowej Jerozolimy, do tej oczyszczonej oblubienicy, przybywać będą liczne ludy i narody i wszyscy będą ludem Bożym Iza 27:13, Zach 8:7,8, Obj 7:9. Wszyscy spragnieni prawdy i prawości mogą do niej przybyć, wszyscy pokorni ludzie będą mieli do niej wstęp, każdy kto usłyszy głos ducha Bożego i oblubienicy może przyjść Obj 22:17. Wszystkich spragnionych prawdy i świętości, oczekujących przybycia do niej Pana Jezusa Chrystusa, będą liczne ludy i narody, więc składać się ona będzie z milionów i miliardów ludzi ze wszystkich narodów Jere 3:17, Zach 8:22, Mich 4:2. I chociaż dzisiaj tej oblubienicy jeszcze nie ma, patrząc na słowa Pieśni 8:8 „Mamy małą siostrzyczkę, która jeszcze nie ma piersi,“ możemy przełożyć jako,"Mamy zbór Boży mały, który jeszcze nie ma oznak dojrzałego zboru Bożego“,ale możemy być pewni że niedługo stanie się on prawdziwie dojrzałym. A wówczas wszyscy razem jako jedna bratnia społeczność, będziemy stanowić jeden lud Boży, Oblubienicę Baranka, jeden Izrael Boży, duchowy naród wiary Gal 6:16. Warto prać swoje szaty aby wejść do tego zboru, aby gdy Chrystus przybędzie do niego, nie znaleźć się na zewnątrz Obj 22:14,15. Wielki Król nieodpowiednio ubranych każe wyrzucić na zewnątrz gdyż w Domu Bożym nie będzie dla takich miejsca, pozostaną jedynie święci członkowie jego Oblubienicy Mat 22:11-13.

Script logo
Polecam strony: Naprawa hydrauliki Szczecin Szczecin Dzieci Boga Hydraulik Szczecin