OBJAWIENIE ROZDZIAŁ 9. SZARAŃCZA.

 

OBJAWIENIE ROZDZIAŁ 9. SZARAŃCZA.

Opublikowano 2023, 07, 11.

 

Rozdział dziewiąty księgi Objawienia zawiera głęboką symbolikę, czym wzbudza niepokój przedstawioną tam armią nacierającą na kraje chrześcijańskie. Jest tu zawarte przesłanie dotyczące czasów ostatecznych i sądu Bożego które rozpoczyna się trąbieniem piątego anioła; Obj 8:2, Joel 2:1. Trąby już kiedyś obwieszczały przyjście Jahwe na górę Synaj, oraz wielkie wydarzenia z tym związane; 2 Moj 20:18. Teraz obwieszczają przyjście Boga na Syjon i obwieszczają wyroki które dziać się mają z woli Boga. Piąty anioł obwieszcza głośnym trąbieniem początek kolejnej fazy wyroków Bożych; Obj 9:1, (UBG), „I zatrąbił piąty anioł, i zobaczyłem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię i dano jej klucz do studni otchłani.” Gwiazda nie jest aniołem z kluczem od otchłani; Obj 20:1, nie jest też aniołem otchłani; Obj 9:11, gwiazdy przedstawiają ludzi; 1 Moj 37:9, 5 Moj 1:10. Kiedy Jan zobaczył gwiazdę która spadła z nieba na ziemię, oznacza to, że gwiazda pozbawiona jest łaski Bożej; Judy 13. Gwiazda ma cechy istoty żywej, może przedstawiać wodza, przywódcę, polityka, kogoś umieszczonego wysoko u władzy; Dan 12:3. Gwiazda otrzymuje klucz do studni otchłani, oznacza on moc i możliwość otworzenia studni otchłani, otworzenia przyczyny śmierci, zagłady. Gwiazda otwiera studnię otchłani dla narodów, dzieje się to poprzez podjęcie przez nią decyzji, które spowodują że ruszył proces wydarzeń prowadzący do otworzenia otchłani zagłady dla narodów. W języku polskim wyraz otchłań, oznacza przepaść, bezdenną głębię, to coś, co pochłania ludzi, śmierć; Ps 18:5,(6), Ps 31:17,(18). Może oznaczać także niebyt; Obj 17:8.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiedy gwiazda otwiera studnię otchłani, buchnął z niej dym, niczym z olbrzymiego pieca; Obj 9:2, „I otworzyła studnię otchłani, i wzbił się dym ze studni, jakby dym wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu studni.” Natychmiast po otworzeniu studni otchłani, zaczął wyłaniać się dym olbrzymi, jak z wielkiego pieca; 1 Moj 19:28, Judy 7, zwiastuje on szybkie przemijanie jak dym na wietrze: Ps 37:20, Oze 13:3. Wielki piec jest symbolem unicestwienia, wielcy władcy czasem swoich przeciwników wtrącali do wielkiego pieca na zatracenie; Dan 3:6,15, Jer 29:22. I słońce pociemniało od dymu z czeluści, co oznacza że nadchodzi wielki dzień Jahwe z wyrokami sądu Jego; Joel 2:1,2,10. Ogromne kłęby dymu mówią nam, że ziemia pogrąża się w żałobie, oto zasłoniły niebo i słońce które daje światło, a jest symbolem nadziei; Jer 4:28. To co kiedyś było wyraźnie widoczne, sprawiało radość, teraz stało się ledwie dostrzegalne, rozmyte w powstałych ciemnościach. Przyćmione powietrze przedstawia ducha tego świata; Efez 2:2, 1 Kor 2:12, zostanie on przyćmiony brakiem nadziei u ludzi, mówi nam to, że ludzie utracą ducha, nie będą rozumieć co się dzieje w obliczu nadciągającego przeciwnika siejącego spustoszenie, a wówczas ogarnie ich przerażenie bo staną w obliczu zagłady; Iza 9:18. Kiedy nadciąga przeciwnik, będą się czuć jak ślepy, który po omacku szuka w ciemnościach wyjścia, a nie zapewnia sobie powodzenia, ale jest stale obrabowywany; 5 Moj 28:15,28,29. Gwiazdy powinny dawać jasne światło, tymczasem często się zdarza, że wielcy politycy stawiają oczywiste sprawy w zupełnie innym świetle niż je znaliśmy z doświadczenia, i okazuje się że ściemniają, dopiero kiedy dostrzegamy katastrofalne skutki ich decyzji, otwierają się nam oczy. Skutkiem działania gwiazdy, jest nalot szarańczy której towarzyszyć będzie ciemność, to zupełny brak nadziei na poradzenie sobie z powstałym problemem; Iza 8:22, ludzi ogarnie bezradność, jak ludzi w Egipcie podczas plag; 2 Moj 10:14,15.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To co wydawało się dymem z daleka, kiedy się przybliżyło, okazało się wielkimi chmarami szarańczy; Obj 9:3, „A z dymu wyszła szarańcza na ziemię i dano jej moc, jaką mają skorpiony ziemskie.” Szarańcza zaczyna zalewać świat, groza zaczyna zalewać świat, mrok braku nadziei pokrywa świat. Podobnie jak na Egipt Jahwe spuścił plagę szarańczy, tak teraz na świat spuszcza podobne spustoszenie; 2 Moj 10:12. Z dymu wyszła potężna armada szarańczy, która jest armią Boga; Joel 2:25. Szarańcza jest poważnym szkodnikiem upraw, przynosi ogromne straty, Bóg chcąc ukarać swój lud za bałwochwalstwo i niegodziwość, czasem spuszczał szarańczę jako karę; 5 Moj 28:38, 2 Kron 7:13. Żyje ona w olbrzymich grupach i potrafi pokonywać ogromne odległości, migruje w ogromnych skupiskach; Ps 105:34,35. To żarłoczny owad który nie pracuje aby nazbierać pożytku na późniejsze czasy, jak pszczoły, a do tego przenosi się z miejsca na miejsce kiedy spustoszy wszystko, niosąc swoim sąsiadom spustoszenie, złupienie i głód. Kogo przedstawia szarańcza? Jest symbolem wielkiej ilości ludzi; Jer 51:14, (Poz), Jahwe Zastępów przysiągł na Siebie samego: - Choć cię zapełniłem ludźmi jak szarańczą, wzniosę nad tobą okrzyk triumfu. Na swoich terenach mnożą się w wielkiej ilości i potem emigrują na tereny bogatsze, zielone. Chodzi o lud ze Wschodu który przynosi spustoszenie; Sędz 7:12, „Madianici, Amalekici i cały lud ze Wschodu leżeli w dolinie, zebrani tak licznie jak szarańcza. Wielbłądów ich było bez liczby - jak piasku nad brzegiem morskim.” I nie chodzi tu o duchy czy demony, jak próbują interpretować niektórzy szarańczę, lecz o konkretnych ludzi przybywających licznie i przynoszących wiele problemów na ziemie chrześcijaństwa; Jer 5:15-17,(Poz),Oto Ja sprowadzę na ciebie, Domu Izraela, naród z daleka - to wyrok Jahwe. - Jest to naród mocarny, naród to starożytny, naród, którego języka nie znasz i nie rozumiesz, co mówi. (16) Kołczan jego - niby grób otwarty. A wszyscy są wojownikami. (17) Pochłonie twój plon i twój chleb, pochłonie twych synów i córki, pochłonie twe trzody i bydło, pochłonie twe szczepy winne i figi, splądruje (mieczem) twe miasta warowne, w których tyś swoją ufność położył.To lud z pustyń i pustkowi Wschodu, groźny i bezwzględny, przybywający tysiącami; Sędz 6:5, „Zjawiali się bowiem wraz ze stadami i namiotami, a przychodzili tak tłumnie jak szarańcza: liczba ich i wielbłądów była niezwykle wielka. Tak wpadali do kraju, aby go pustoszyć.Podobnie jak bywało w tamtych czasach kiedy przybywali przybysze ze wschodu i łupili wszystkich, podobna plaga nadchodzi podczas dni ostatecznych. Bóg natchnął gwiazdę i polityków wielu państw, aby podjęli decyzje o przyjmowaniu migrujących ludzi tysiącami, i decyzje te rzetelnie wprowadzają w życie. Szarańczy dano moc skorpionów, węże i skorpiony zamieszkują bezwodne pustynie i pustkowia; 5 Moj 8:15. Ta symboliczna szarańcza tak licznie przybywająca, ma moc skorpionów na które trzeba bardzo uważać, ponieważ ich ukłucie jest bardzo bolesne a czasami nawet śmiertelne; Eze 2:6. Nie jest to lud który przyjeżdża aby pracować, czy na tygodniową wycieczką, ma on misję podboju.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spuszczenie plagi szarańczy, oznacza sprowadzenie plagi na ludy i narody, podobnie jak to było w Egipcie, gdzie szarańcza była jedną z plag; Obj 9:4, „I powiedziano jej, żeby nie wyrządzała szkody trawie na ziemi ani niczemu zielonemu, ani żadnemu drzewu, lecz tylko samym ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach.” Zwykle szarańcza żywi się roślinnością, lecz tu mamy szarańczę której trawa nie smakuje, to szarańcza symboliczna której wyraźnie wytyczono cel ich działań, mają czynić szkodę nieopieczętowanym ludziom i panować nad nimi; Lam 5:8,9,(Poz), „Niewolnicy panują nad nami, a nikt nas nie wybawia z ich ręki. (9) Z narażeniem życia o chleb zabiegamy pod grozą miecza pustyni.” Dlatego warto być opieczętowanym, opieczętowani zyskują łaskę Bożą i uznanie; Obj 7:2,3,(Poz), „I ujrzałem innego anioła wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc szkodzić ziemi i morzu: (3) Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, aż popieczętujemy na czołach sługi Boga żywego.” Kto będzie szukał Boga, kto będzie wzdychał nad obrzydliwościami popełnianymi w tym świecie, ten może zostać opieczętowanym; Ezech 9:4,(War), „i rzekł Pan do niego: Przejdź przez środek miasta, przez środek Jeruzalemu, i uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim!” Jahwe jest Bogiem który chętnie przebacza wszelkie grzechy ludziom szukającym sprawiedliwości; Jer 5:1. Ludzie opieczętowani mogą wejść do świętego zboru Dzieci Boga Żywego. Dano szarańczy polecenie aby nie niszczyła upraw zbóż i sadów, ma dręczyć ludzi którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. Ludzie bez pieczęci, to ludzie którzy nie zyskali Bożego uznania, którzy nie szukają Jahwe; Mat 24:31, Obj 1:3.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szarańcze otrzymały nakaz, aby nie zabijały ludzi, lecz mają ich dręczyć i zastraszać; Obj 9:5, „I dano jej nakaz, aby ich nie zabijały, lecz dręczyły przez pięć miesięcy. A ich cierpienia były jak cierpienia zadane przez skorpiona, gdy ukąsi człowieka. Ludzie stykający się z szarańczą, będą poddawani męce i cierpieniom jak po ukąszeniu skorpionów, które potrafią srodze kłuć. Jaką moc mają skorpiony? Ich jad działa na układ nerwowy i oddechowy, ukąszenie jest bardzo bolesne a dochodzenie do siebie po ukąszeniu bywa bardzo długie. Dlatego ukąszenie wzbudza lęk, podobnie jak ukąszenia żmii. Są różne rodzaje bólu, ból potrafi ćmić, narastać, albo być bardzo gwałtownym, który zadaje wręcz męczarnie i tortury. Czasy końca będą trudnym bolesnym okresem dla mieszkańców ziemi, to czasy boleści; Iza 13:7-9. Pierwsze biada jest karą wymierzoną przez szarańczę, jest nią nie śmierć, ale udręka na ludy Babilonu; Obj 18:7. Nieprzyjaciel ten będzie wokół i będzie bezwzględny i przerażający, to zupełnie odmienna cywilizacja. Jad zadaje ból i działa długo, sprawia udrękę, tak szarańcza siać będzie terror i przemoc, ludzie bać się będą wychodzić z domu, bać się będą wychodzić na ulice, jechać pociągiem czy latać samolotem. Szarańcze mają działać symboliczne pięć miesięcy, to długość życia szarańczy, może tu chodzić o długość życia człowieka.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W tym czasie, czyli „w owe dni,”przychodzą na ziemię trudne czasy; Obj 9:6, „I w owe dni ludzie będą szukać śmierci, lecz jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie.” Ludzie mogli by się nawrócić i dać się opieczętować duchem Bożym, ukryć się na Syjonie w Domu Bożym, ale oni przypominają lud Izraela na którego Jahwe zesłał ciężką plagę szarańczy, mimo to nie chcieli się nawrócić; Amos 4:9, „Dotknąłem wasze zboże rdzą i śniecią, pozwoliłem uschnąć waszym ogrodom i waszym winnicom, wasze drzewa figowe i oliwne zniszczyła szarańcza; a jednak nie nawróciliście się do mnie - mówi Jahwe.” Dlatego przed mieszkańcami ziemi trudne czasy, nie ma co się łudzić, lepiej już było, teraz będzie już tylko gorzej. Już dziś wzrasta liczba samobójstw, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży która nie widzi sensu życia. W sytuacji kiedy cały czas trzeba będzie uważać żeby nie doznać szkody od szarańczy, radość życia odejdzie w niebyt, a śmierć będzie się wydawać wybawieniem; Obj 6:15-17, Łuk 23:28-30. Ludzie będą się czuli jak umęczony ciężką chorobą i utrapieniem Hiob, któremu życie obrzydło; Hio 3:21, Hiob 10:18,19. Będzie tak, ponieważ system władzy, jedynie z pozoru demokratyczny i dający ludziom prawa, uniemożliwi ludziom wszelkie próby dokonania zmiany niekorzystnych warunków. Możliwość zerwania z tymi ciężkimi warunkami, jest przedstawiona symbolicznie, jedynie w śmierci; Jer 8:3, Iza 2:19.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiedy się przyjrzymy symbolicznemu przedstawieniu szarańczy, widzimy koszmarne monstra; Obj 9:7,8, „A szarańcza z wyglądu była podobna do koni przygotowanych do boju, na ich głowach jakby korony podobne do złota, a ich twarze jakby twarze ludzkie. (8) I miały włosy jakby włosy kobiece, a ich zęby były jak u lwów.” Jan przedstawia charakterystykę usposobienia szarańczy, każda cecha opisana jest pod postacią cechy jakiegoś zwierzęcia lub symbolu. Szarańcza wygląda jak konie przygotowane do boju, do walki, konie są symbolem bojowego zapału, mocy i szybkości działania, szarańcza przedstawia więc naród bojowników który istnieje po to, aby walczyć i zwyciężać; Joel 2:4, Hiob 39:25. Zęby jak u lwów świadczą o tym, że to bestie bez serca które bez litości są gotowe rozszarpywać i łupić swoje ofiary, przybywają fala za falą, chmara za chmarą; Joel 1:4-5, (Poz), „Co oszczędziła jedna chmara szarańczy, to pożarła dryga, co oszczędziła druga, to pożarła następna, a co zostało po niej, to pożarła inna. (5) Przebudźcie się, opoje, i płaczcie, narzekajcie, wy wszyscy, którzy lubicie wino, z powodu braku moszczu, bo został odjęty od ust waszych!” Wino jest symbolem dobrobytu, lecz ten zostanie im odebrany. Szarańcza to lud potężny który przybywa aby zwyciężać i podbijać i zdobywać. Na ich głowach jakby korony podobne do złota, to ani korony ani złoto, to ich przekonanie, że mają się za wybrańców Boga, to symbol przekonania o wyższości wobec tych, do których przybyli, symbol pychy i zuchwalstwa wyniesionego z wychowania i kultury. Mają twarze jakby ludzkie, nie całkiem ludzkie, może częściowo zwierzęce, są to twarze męskie bo to głównie mężczyźni. Cech ludzkich mają niewiele, ponieważ to cywilizacja walki, podboju i śmierci, są jak wielkie wojsko Jahwe niosące zagładę. Mają włosy jakby kobiece, włosy dodają niewiastom urody, to okrycie dla niewiast którym kobiety się chlubią, lecz szarańcza ma je dla pozoru, aby pozornie uchodzić za słabe niewiasty potrzebujące pomocy; 1 Kor 11:15. Chociaż pozornie to słabe i bezradne kobiety, to kiedy otworzą usta, ich zęby są jak u lwów, ponieważ potrafią zmiażdżyć wszelki opór; Joel 1:6, „Napadł bowiem na mój kraj lud potężny i nieprzeliczony; jego zęby - to zęby lwa, a szczęki ma jak lwica.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bóg zaopatrzył szarańcze w ochronne pancerze; Obj9:9,10, „Miały też pancerze jakby z żelaza, a szum ich skrzydeł jakby odgłos wielokonnych rydwanów pędzących do boju. (10) I miały ogony podobne do skorpionów, a żądła były w ich ogonach. I dano im moc wyrządzania ludziom szkody przez pięć miesięcy.” Szarańcza jest przyodziana w pancerze żelazne, oznacza to że jest chroniona, nie można jej zrobić krzywdy, ci którzy powinni chronić przed nią społeczeństwa, nie mogą zrobić jej krzywdy, podczas kiedy ona sama jest gotowa do walki przeciwko społeczeństwom. Ich skrzydła wydają niesamowity łoskot jakby odgłos wielokonnych wozów bojowych pędzących do boju; Joel 2:5. Przedstawia to wielki hałas medialny skupiony wokół ich przybywania wielkimi hordami, na łodziach i okrętach, w samolotach i samochodach. Rydwany pędzące do boju, są symbolem szybkiego przemieszczania się, oraz ich nastawienia i gotowości do walki; Jer 4:13. Mają ogony podobne jak u skorpionów i mają żądła, ogon przedstawia fałszywego proroka który prorokuje fałsz; Iza 9:15,(14), są więc wyposażone do czynienia szkody przy pomocy fałszywych idei religijnych, ich ideolodzy wszczepiają w ich umysły jad skorpionowy; Mich 7:4. Mają to czynić przez pięć miesięcy, liczba pięć oznacza „dużo”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kto sprawuje władzę nad szarańczą, skoro przybywają z daleka? Obj 9:11, „Mają nad sobą króla, anioła otchłani, którego imię po hebrajsku brzmi Abaddon, a po grecku Apollyon.” Po polsku jego imię brzmi Niszczyciel, albo Destruktor, to duch szarańczy i duch zniszczenia. Znaczenie słowa „Abaddon” znane jest jako zagłada, zatracenie, to uosobienie Szeolu; Hiob 26:6,(Poz), Hio 28:22, Przy 27:20, Prz 15:11, Ps 88:12. Szarańcza jest zorganizowana, chociaż bez widocznego przywódcy; Przy 30:27, „Szarańcze nie mają króla, a jednak wszystkie wyruszają chmarą.” Mają przywódcę duchowego, anioła otchłani, jego imię mówi nam jaki ma charakter i cel, oraz jaka jest jego rola. Wchodzi tu w grę duchowe przewodnictwo idei która nad nimi panuje i nimi kieruje, wywiera ona przemożny wpływ na duże grupy społeczne i panuje nad nimi tak, że chociaż nie mają króla, wszystkie idą w jednym kierunku i działają razem podobnymi metodami. Szarańcza ma ogromne poczucie wspólnoty i społecznej jedności, braterstwa, dlatego działa zgodnie chmarami, atakują hordami. Ich król, to anioł otchłani, może tu chodzić o ich ducha opiekuńczego, który ich ukierunkowuje na sianie zniszczenia i strachu; Jan 12:31, Efez 2:2. Długotrwały pobyt szarańczy na zielonych terenach, prowadzi do chaosu i anarchii, do degradacji, do demontażu i dewastacji społeczeństwa; Zach 14:13. Szarańcza posiada dużą siłę destrukcji i demolki, narody będą umęczone i wyczerpane, spustoszone i zniszczone ponieważ szarańcza nie chce pracować, czy służyć, chce panować.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atak szarańczy to pierwsze biada, ale za nim nadchodzą kolejne dwa biada; Obj 9:12, „Jedno "biada" minęło, a oto jeszcze dwa "biada" potem nadchodzą.” Bieg wydarzeń przyśpiesza i mknie coraz szybciej, ledwie zakończyło się przybywanie chmar szarańczy jako pierwsze biada, a oto nadchodzą dwa następne biada; Obj 8:13, Obj 11:14. Słowo „biada” oznacza nieszczęście, kłopoty, trwogę, klęskę lub karę Bożą. Drugie biada nadchodzi w okresie trąbienia szóstego anioła, trąbienie ma za zadanie ostrzegać ludzi przed zagrożeniem jakie nadchodzi, oznacza dawanie wyraźnego świadectwa; Obj 8:6.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trąbienie szóstego anioła, to poselstwo prawdy od Boga niosące przestrogę o nadchodzących wydarzeniach; Obj 9:13,14, „I zatrąbił szósty anioł, i usłyszałem jeden głos od czterech rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem; (14) Mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: Uwolnij czterech aniołów związanych nad wielką rzeką Eufrat.” Piąty anioł trąbiący niósł przesłanie dotyczące nadchodzącego cierpienia, szósty niesie przesłanie śmierci. Głos od czterech rogów ołtarza który jest przed Bogiem, nakazał aniołowi aby uwolnił on czterech aniołów którzy są związani nad wielką rzeką Eufrat. Złoty ołtarz znajduje się w świętym Przybytku, to prawdziwy święty Zbór Boży który jest przed Bogiem; 1 Pio 2:5. Ołtarz jest ten sam co w Obj 6:9, Obj 8:3, jest on przed Bogiem, więc to głos i polecenie Boga wychodzą sprzed ołtarza lub ze świątyni; Obj 16:1, Obj 1:12. Ołtarz domaga się sprawiedliwości za niewinnie przelaną krew świętych. Aniołowie to duchy, które po rozwiązaniu, będą realizować Boży zamysł zniszczenia, to narzędzia kary Bożej. Zostali spętani aby za wcześnie nie mogli działać wśród ludzi, ponieważ mają działać w ściśle określonym czasie; Kazn 3:17, teraz rozpęta się huragan. Aniołowie zostali związani nad wielką rzeką Eufrat, co oznacza, że kary wymierzone będą ludności Babilonu Wielkiego, i wydarzenia dotyczyć będą Babilonu Wielkiego; Iza 13:1,5,6, „Wyrok na Babilon wyjawiony w w wizji Izajaszowej, synowi Amoca. (5) Przychodzą z dalekiej krainy, z krańców horyzontu: To Jahwe i Jego gniewu narzędzia, by całą ziemię spustoszyć. (6) Podnoście lament, bo bliski dzień Jahwe, jak spustoszenie [z rąk] Wszechmogącego.” Babilon był siedliskiem okultyzmu, astrologii, magii i wróżbiarstwa, oraz bałwochwalstwa. Babilon jest obrazem współczesnych systemów religijnych, które przejawiają podobnego ducha bałwochwalstwa, okultyzmu i magii na który Bóg zsyła liczną plagę szarańczy; Jer 51:27-29, Jer 50:42. Eufrat to wody płynące i zasilające Babilon, przedstawiają ludy i narody zasilające Babilon Wielki; Jer 51:13, Obj 17:1,15. Aniołowie mają za zadanie doprowadzić do wyschnięcia wód Eufratu; Jer 50:38, Iza 44:27, co poprzedza zniszczenie Babilonu Wielkiego; Jer 46:10, Obj 18:1-5. Wyschnięcie wód poprzedza upadek Babilonu i koniec świata jaki znamy do tej pory; Jer 51:1,2. Odpływ wód Eufratu, to utrata poparcia społecznego dla chrześcijaństwa które odeszło od Boga; Jer 1:16, to ostateczne przygotowanie do zdobycia i zniszczenia mitycznego Babilonu; Obj 16:12. Drugie biada, to plaga konnicy która jest równie liczebna jak szarańcza, jednak bardziej szkodliwa i niszczycielska niż szarańcza, sprowadza zagładę, może to druga faza szarańczy bo jest podobna, ale bardziej złowroga.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aniołowie ci są przygotowani na ściśle określony czas; Obj 9:15,16, „I zostali uwolnieni czterej aniołowie, przygotowani na godzinę, na dzień, na miesiąc i na rok, aby zabić trzecią część ludzi. (16) A liczba wojsk konnych wynosiła dwieście milionów, bo usłyszałem ich liczbę.” Aniołowie zostali uwolnieni aby doprowadzić do wytracenia trzeciej części ludzi, i to określonej część ludzi, związanej z wielką rzeką Eufrat, czyli ludzi Babilonu Wielkiego. Mają zostać uwolnieni w ściśle określonej godzinie, dniu i miesiącu i roku, dlatego w określonym czasie zostaną uwolnieni aby przystąpić do działania; Ps 75:2,(3). Jedna trzecia ludzi która ma zostać zabita w wyniku ataku armii konnicy, to liczba licząca się w miliardach. Wydarzenia te przyniosą destabilizację, anarchię i chaos; Agg 2:22, zawieruchę wojenną, zniszczenie i śmierć dla jednej trzeciej ludzkości; Eze 9:5-7, (War), „A do innych rzekł tak, że to na własne uszy słyszałem: Przejdźcie za nim przez miasto i zabijajcie bez zmrużenia oka, i nie litujcie się! (6) Wybijcie do nogi starców, młodzieńców i panny, dzieci i kobiety, lecz tych wszystkich, którzy mają na sobie znak, nie dotykajcie! A rozpocznijcie od mojej świątyni! I rozpoczęli od starszych mężów, którzy byli przed przybytkiem. (7) Potem rzekł do nich: Zanieczyśćcie przybytek i napełnijcie dziedzińce zabitymi, potem wyjdźcie i zabijajcie w mieście!” Teraz Jan ujrzał przepotężną armię, dwieście milionów koni i jeźdźców, to ogromna armia skierowana przeciwko mieszkańcom ziemi. W tym widzeniu przedstawiona jest wojna jako taka, będzie niosła straszne zniszczenie, mimo tak ciężkich doświadczeń, niewielu ludzi się nawróci. Ogromna armia jeźdźców i zniszczenia jakie przynoszą, podkreślają skalę i intensywność nadchodzącego sądu Bożego; Joel 2:2, „Dzień ciemności i mroku, dzień pochmurny i mglisty. Jak zorza poranna kładzie się na góry, tak nadciąga lud wielki i potężny, któremu równego nie było od wieków i po nim już nie będzie aż do lat najdalszych pokoleń.” A wszyscy nadchodzą z woli Najwyższego jako wykonawcy Jego wyroków, i któż się ostoi? Joel 2:11, „Głos Jahwe rozbrzmiewa przed Jego wojskiem, bo nader liczny jest Jego obóz wojenny, a wykonawcy Jego woli potężni. O, wielki jest dzień Jahwe i jakże straszny! Któż go przetrwać zdoła?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wcześniej Jan jedynie usłyszał liczbę wojsk konnicy, teraz otrzymał widzenie w którym ujrzał tą przerażającą armię; Obj 9:17, „ I tak zobaczyłem w widzeniu konie i tych, którzy na nich siedzieli, mających pancerze barwy ognia, hiacyntu i siarki. A głowy koni były jak głowy lwów, a z ich pysków wychodził ogień, dym i siarka.” Jan ujrzał konie i siedzących na nich jeźdźców, oznacza to, że armia jest zmechanizowana i opancerzona, ponieważ Jan ujrzał jeźdźców przyodzianych w pancerze czerwone, hiacyntowe i żółte, co znaczy, że byli oni odporni na ogień, dym i siarkę. Głowy koni były jak głowy lwów, które przedstawiają ich moc i pewność siebie; 1 Kron 12:8,(9), Przy 28:1. Ta armia przybywa aby toczyć wojnę i brać łupy; Iza 5:28,29. Ogień, dym i siarka przedstawiają narzędzia zniszczenia, ogień trawi i unicestwia, zadaje ból, dym podtruwa i otumania, pozbawia widoczności oraz możliwości trzeźwego myślenia, jest symbolem szybkiego przemijania. Z pysków ich wychodzi ogień, dym i siarka, ponieważ dokąd się obrócą, wszystko okrutnie spustoszą i zniszczą zupełnie, miasta będą płonąć, stary porządek świata zacznie się chylić ku upadkowi; Nah 3:15. Siarka podsyca ogień, to destruktywna broń w ręku Destruktora, zniszczenie będzie przypominać zniszczenie ogniem Sodomy i Gomory; 1 Moj 19:24,28, Łuk 17:28-30. Ogień i siarka przedstawiają żywioły kary Bożej zesłane na ludzi zaprzedanych grzechowi; Ps 11:6, Obj 14:10. Wszystkie te społeczeństwa powinny służyć Bogu Biblii, podają się za chrześcijańskie, jednak one odeszły do ateistycznych i lewicowych idei, skupiają się na sobie, na wygodnym życiu i na pieniądzach. Jezus i apostołowie zapowiadali nadejście odstępstwa na chrześcijaństwo, które nadeszło już w drugim i trzecim wieku; Dzie 20:29,30, 2 Pio 2:1-3. Odeszli do wielbienia bożków i do uprawiania zabobonów; Gal 4:17, Ps 115:4-8. Teraz zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, teraz Stwórca posyła armię dwieście milionów istot opisanych symbolicznie, to wielkie wojsko, to kawaleria która atakuje z siłą fanatycznych morderców; Joel 2:3-10,(BT), „(3) Przed nim ogień pożerający, a za nim płomień palący; ziemia ta jest przed nim jak ogród Eden, lecz po nim będzie pustym stepem i przed nim nikt nie ujdzie. (4) Wygląd ich podobny do wyglądu koni, a będą biec jak rumaki, (5) co skaczą po szczytach gór; jak turkot rydwanów i jak szum płomienia ognia, co pożera ściernisko, jak lud potężny, gotów do walki. (6) Przed nim narody lęk odczuwać będą, wszystkie twarze pobledną. (7) Jak bohaterowie pobiegną do szturmu, jak mężowie waleczni wdrapią się na mury, każdy z nich pójdzie swą drogą, a ze ścieżek swoich nie zstąpią. (8) Jeden drugiego nie przyciśnie, każdy pójdzie swoim szlakiem. I choć na oręż natrafią, ran nie odniosą. (9) Napadną na miasto, zdobędą mury, na domy się wdrapią, jak złodziej wtargną oknami. (10) Przed nim drży ziemia, niebiosa się trzęsą, słońce i księżyc ulegają zaćmieniu, a gwiazdy tracą swą jasność.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tylko od tych trzech plag ma zostać zabita trzecia część ludzi, a przecież plag jest dużo więcej; Obj 9:18,19, „A od tych trzech plag została zabita trzecia część ludzi, od ognia, dymu i siarki, które wychodziły z ich pysków. (19) Moc bowiem tych koni jest w ich pyskach i w ogonach, bo ich ogony są podobne do węży, które mają głowy i nimi wyrządzają szkody.” Możliwe że należy zastosować tu interpretację przenośną i słowa, „trzecia część ludzi,rozumieć jako ogromna ilość; Obj 8:7-12. W symbolice biblijnej konie oznaczają wojnę, a ich ogromna liczba wskazuje na ogromną skalę konfliktu i zniszczeń. Koń symbolizuje także odwagę, siłę i szybkość działania, szczególnie obraz konnicy zawsze wzbudzał popłoch na każdej wojnie. Konkretne szczegóły ich wyglądu, paszcza przypominająca głowę lwa z której wydobywa się ogień, dym i siarka, a także ogony zakończone wężowymi głowami, przedstawiają naturę tego sądu i tych stworzeń. Ogień, dym i siarka, są to trzy narzędzia masowej zagłady; 5 Moj 32:22-24. Nasza uwaga jest kierowana na moc w ich pyskach; Rzym 3:13,14, to co promują i nauczają, jest jak jad węży które tu są ogonami tych istot które wyrządzają szkody, powszechnie posługują się kłamstwem i kłamstwo jest ich normą postępowania; Ps 58:4-6. Jak węże, kąsają i zatruwają życie swym ofiarom; Jer 8:15-17. Wąż to uosobienie kłamstwa i podstępu, symbolizuje przebiegłość, chytrość, pokusę i zwiedzenie; 2 Kor 11:3, uderzają obcą ideą.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mimo że część ludzkości zginęła, to pozostali nie opamiętali się i nie zmienili swego sposobu myślenia; Obj 9:20,21, „A pozostali ludzie, którzy nie zostali zabici przez te plagi, nie pokutowali od uczynków swoich rąk, tak by nie oddawać pokłonu demonom i bożkom złotym, srebrnym, miedzianym, kamiennym i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. (21) I nie pokutowali od swoich morderstw ani od swoich czarów, ani od swego nierządu, ani od swoich kradzieży.” Bałwochwalstwo to czczenie przedmiotów, idei lub osób, wielu osobom zastępuje ono oddawanie czci prawdziwemu Bogu, mimo że jest przeciwne Bogu; Dzie 17:29,30, Jer 10:3-6. Wielbienie bożków obraża Boga Stwórcę; Jer 25:6,7. Jahwe sprawi że ich bogowie staną się niczym a ich wytwórcy okryją się wstydem; Iza 44:9-20. Ich nauki religijne pozostają niezgodne z naukami Słowa Bożego, są pochodzenia szatańskiego i pozostają pod jego wpływem, kto je przyjmuje, oddaje cześć demonom; 1 Tym 4:1, 1 Kor 10:20,21. Kult bożków nie ma nic wspólnego z prawdą Słowa Bożego, ich kult jest oddawaniem czci demonom; Ps 106:36,37, 3 Moj 17:7, 5 Moj 32:17. Jahwe domaga się, aby Jego dzieci wyszły spośród ludzi uprawiających bałwochwalstwo; 2 Kor 6:14-18, 1 Tes 1:9. To nie Bóg ma się zmienić i zaaprobować kult przedmiotów przez ludzi, ale to ludzie muszą się zmienić i odrzucić kult bożków w postaci figur i obrazów; Dan 5:4,23, Ps 135:15-18. Bałwochwalstwo prowadzi człowieka do zatwardziałości i do upadku moralnego; Rzym 1:22-32, Jer 6:15. Społeczeństwo im bardziej jest cywilizowane, tym bardziej staje się przekorne wobec Boga, zatwardza serca swoje; 2 Moj 9:35, Hebr 3:7,8. Posłuszeństwo wobec Boga staje się niemodne, dlatego nie okazują skruchy i nie odwracają się od poprzedniego sposobu myślenia; Jer 5:3, Jer 8:6. Mimo tak ciężkiego doświadczenia na które Bóg dozwolił aby utrapić społeczeństwa, te nie okazują skruchy i zrozumienia przyczyny ich nieszczęść; Dzie 3:19, Dzie 26:20. Olbrzymia plaga konnicy, to bicz Boży na narody; Iza 13:5. Ta plaga powinna wzbudzić pokutę za złe uczynki, za bałwochwalstwo i ateizm, za szukanie bogactwa i rozkoszy. Jednak oni nie chcą się opamiętać ze swojej bezbożności, nie chcą się odwrócić od grzesznego i niemoralnego sposobu życia, nie są w stanie okazać skruchy za swoje uczynki; Obj 16:9-11,21. Ludzkość przejawia uporczywy brak skruchy nawet w obliczu surowego sądu, ukazuje to głębię buntu ludzkości przeciwko Bogu; Mat 11:20. Prawe życie nie ma dla nich wartości, przejawiają niezwykłą zatwardziałość, nawet w obliczu bezpośredniego ataku tysięcy wrogów, nie są skłonni do okazania pokory i skruchy wobec Boga. Nie chcą się odwrócić od niszczycielskiej mocy grzechu, badać swoje serca, dostosować się do spełniania woli Bożej. Bóg pragnie przywrócić dobre relacje pomiędzy sobą a ludźmi, jeżeli tylko porzucą swoje drogi, a będą szukać Boga i chodzić Jego drogami; Iza 55:6,7,(Poz), „Szukajcie Jahwe, bo daje się znaleźć, wzywajcie Go, albowiem jest blisko! (7) Niech niegodziwy porzuci swą drogę, a człowiek występny - swoje zamysły; niech wróci do Jahwe, a On zmiłuje się nad nim, do Boga naszego, bo hojny jest w przebaczaniu.” Pomimo tak wielkich plag zadanych przez szarańczę a potem przez konnicę, ludzie nie opamiętali się, ciężkie doświadczenie nie wywarło na nich wrażenia i nadal kłaniają się swoim bezwartościowym bożkom; Iza 2:8,20. Nie potrafią wyciągać wniosków z wydarzeń na świecie i nadal mordują, uprawiają rozpustę, zajmują się czarami i gusłami oraz kradzieżą; Kol 3:5, Obj 21:8. Jahwe wzywa aby wrócić do niego całym sercem, gdyż jest miłosierny; Joel 2:12,13, (Poz), „Jeszcze i teraz - mówi Jahwe - nawróćcie się do mnie z całego serca, poszcząc i płacząc, i zawodząc żałośnie! (13) Lecz rozdzierajcie serca swe, nie szaty, i nawróćcie się do Jahwe, Boga swego! On bowiem łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu i pełen dobroci, i skłonny do odwołania kary.

Script logo
Polecam strony: Naprawa hydrauliki Szczecin Szczecin Dzieci Boga Hydraulik Szczecin