NOWY LUD NOWE IMIĘ

Biblia podaje nam, jak przywódcy religijni traktują ludzi którzy im zostali powierzeni  aby o nich dbali Mat 21:33-36. Jezus wyjaśnia że  Bóg wydzierżawił swoją winnicę rolnikom, lecz rolnicy nie traktują tej winnicy jako Bożej własności, lecz jako swoją własność. Zawsze starają się zawłaszczyć tę winnicę dla siebie i  swoich korzyści, dla swojej chwały, zawsze gotowi czynić wszelkie zło aby usunąć tych którzy by zagrażali ich urzędom, ich elicie jaką wytwarzają. Jezus mówi, że nawet kiedy Bóg posyła syna swego, gotowi są go zamordować Mat 21:38,39, Mat 27:1.     

Kasty takich przewielebnych zawsze stają się tyranem przebranym za sługę Bożego, który jednak bije owce Pana i ciemięży lud  Jan 12:42,     Jan 16:2. Zawsze domagają się ślepo posłuszeństwa i ślepo poddaństwa wobec siebie, stają się panami wiary drugich 2 Kor 1:24.   

Jezus nazywał ich zbójcami, ponieważ zamieniali dom Boży w jaskinię zbójców Mat 21:13, Jer 7:11. Ich zdaniem, dom Boży ma im przynosić korzyść, wygodne spokojne życie i chwałę. W swoim szaleńczym postępowaniu zatracają nie tylko rozum, ale i uczucia ludzkie i sumienie. Stają się podobni do pochylonego muru Ps 62:3, Iza 13:11.

Oto Bóg czyni wszystko nowe, mówi Obj 21:5, nie będzie opierał się na dotychczasowych systemach religijnych, Chrystus nie przychodzi do zbrukanych nikczemnością i tyraństwem denominacji. Oto Bóg czyni nowe, aby okazać swemu ludowi miłosierdzie Oze 2:23, Jer 30:17. Stwórca chce zebrać swoje rozproszone owce które niegodziwi pasterze rozproszyli Eze 34:3-5,12,13. Sprowadzi je do swego domu i na swoją świętą górę, pozbiera ze wszystkich narodów, wówczas wypełni się wola Boga Jahwe, aby jego dom stał się domem modlitwy dla wszystkich narodów Iza 56:7. Tak, dziś jest ten czas, że ludzie ze wszystkich narodów, mogą stać się świątynią Boga żywego, a“ Bóg będzie dla nas Ojcem, a my będziemy dla niego synami i córkami ",- jak mówi Bóg,“ jeśli tylko wyjdziecie spośród nich, i się oddzielicie i przestaniecie dotykać tego, co nieczyste, a ja was przyjmę i  ja będę dla was Ojcem, a wy będziecie synami i córkami, to mówi Pan Wszechmogący“  2 Kor 6:16-18. Stwórca pragnie aby sprawiedliwość stała się przymiotem ludu Bożego, normą, tym sposobem przywróci się Bogu jego święte imię jako Boga prawości  1 Jan 2:29.  Wszyscy wzgardzeni, rozproszeni, staną się ludem Boga, jego szczególną własnością, ludem świętym Mala 3:17,18, Iza 49:13.

Jahwe Bóg mówi; „Ślepych powiodę drogą, której nie znali, poprowadzę ścieżkami, o których nie wiedzieli. Ciemność zamienię w światłość przed nimi, a wyboiste tereny - w równinę. To są sprawy, których ja dokonam i których nie poniecham“ Iza 42:16. Dokona tego na pewno, przyprowadzi nie tylko rozproszonych i uciśnionych, ale także tych nazwanych od imienia Bożego, przynajmniej tę część pszeniczną  Iza 43:5-7, i wyjdą z wielkiego ucisku tyranii i pójdą do domu Bożego jako klasa duchowych kapłanów, składających duchowe ofiary w świątyni Bożej 1Pio 2:5, Obj 7:14,15. Tylko uświęceni kapłani mają wstęp do domu Bożego. Bóg nada swoim sługom nowe imię  Iza 65:15. Wszyscy zostaniemy zebrani pod nowym imieniem i będziemy oczekiwać nadejścia Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo przychodzą oni tam gdzie kwitnie prawość i prawda Mala 3:1. I tak stanie się że lud który nie był poczytywany za lud, stanie się ludem Boga Rzym 9:25,26,  i będzie  nazwany Synami Boga Żywego, umiłowaną. Wypełnią się słowa proroka Izajasza 62:2 „I ujrzą narody twoją sprawiedliwość, a wszyscy królowie - twą chwałę, i nazwą cię nowym imieniem, które usta Jahwe ustalą.“ Tak oto wszyscy dostąpimy miłosierdzia Bożego i staniemy się ludem Bożym 1 Pio 2:10, wszyscy będziemy synami Bożymi przez wiarę, a więc wiara będzie tym, czym każdy będzie miał prawo kierować się w życiu, zamiast zakazami i nakazami rzekomo niebiańskich kast  Gala 3:26.USTA  JAHWE ORZEKŁY,  BĘDZIEMY NAZWANI ;
„SYNOWIE BOGA ŻYWEGO“
  Rzym 9:26,  2Kor 6:18, Mat 5:9.
    
Potocznie będziemy się nazywać; „DZIECI  BOGA“
 Jana 1:12, 1 Jana 3:1.


Oto nowe imię dla rozproszonych owiec Jahwe Boga, drogocennych i wybranych, oraz owiec Bożego pasterza Jezusa Chrystusa Jan 10:11. 

Script logo
Polecam strony: Naprawa hydrauliki Szczecin Szczecin Dzieci Boga Hydraulik Szczecin